Силиконска хартија за нафора

  • Нафора хартија без влакненца

    Нафора хартија без влакненца

    Хартијата од обланда се нарекува и антистатичка хартија за акумулација, силициумска хартија за обланда, тампон во полупроводничка кутија за нафора, подлога за соларна тампон, подлога во полупроводничка кутија за нафора, ПХБ тампон, проводен разделник, антистатички разделник на нафора, проводен простор за нафора, кружен разделник на нафора и квадрат на нафора, а се нарекува и антистатичка врежана подлога за нафора според процесот на обработка на површината.Овој производ е изработен од траен спроводлив или антистатички филм материјал со топло пресување, втиснување и ди...