Корпоративна култура

лисд

култура на компанијата:Компанијата се залага за заштита на животната средина и активно учествува во акцијата за заштита на земјата!Учествувајте во различни добротворни донаторски активности!

Корпоративна визија:Врз основа на идниот развој на компанијата, да стане глобален лидер во производите за заштита на животната средина!

Корпоративна мисија:да се развијат еколошки производи кои се водечки на пазарот со технологија и иновации за да се подобри квалитетот на човечкиот живот!

Корпоративни вредности:клиентот на прво место, квалитетот на прво место, луѓето најдобро ги користат своите таленти, единството и се борат за иновации, пионерски и иновативни.

Цел на претпријатието:Вредноста на годишното производство надминува 50 милиони во рок од три години.

lsidf
пеиксиун
sdfg
гуанаи