Корпоративна култура

lisdd

култура на компанијата: Компанијата е посветена на заштита на животната средина и активно учествува во акцијата за заштита на земјата! Учествувајте во разни добротворни донаторски активности!

Корпоративна визија: Врз основа на идниот развој на компанијата, да стане глобален лидер во производите за заштита на животната средина!

Корпоративна мисија: да развијат водечки на пазарот еколошки производи со технологија и иновации за подобрување на квалитетот на човечкиот живот!

Корпоративни вредности: клиентот, прво квалитетот, луѓето најдобро ги користат своите таленти, единство и се борат за иновации, пионерски и иновативни.

Цел на претпријатието: годишната излезна вредност надминува 50 милиони во рок од три години.

lsidf
peixiun
sdfg
guanai