Тетратки за Cleanroom

  • Тетратка за чиста соба

    Тетратка за чиста соба

    Тетратка Cleanroom Изработена од специјална хартија без прашина, која има ниска јонска контаминација и ниско генерирање на честички и влакна. Тоа е тетратка што може да се рециклира и е еколошка. Линијата на тетратката се печати со специјално мастило. Исто така, може да се компатибилни со повеќето мастила за пишување без валкање. Значително го намалува создавањето на ситна прашина, зголемен капацитет за апсорпција на мастило.Може да ја намали прашината што се создава од отворот за врзување на тетратката за прочистување на врзувањето на минимум.