Неткаен заштитна облека за еднократна употреба триделен костум за прочистување на прашина