хартија отпорна на 'рѓа

  • VCI хартија против 'рѓа

    VCI хартија против 'рѓа

    VCIанти-рѓосувачката хартија се рафинира со посебен процес.Во ограничениот простор, VCI содржан во хартијата почнува да го сублимира и испарува факторот на антирѓосувачки гас при нормална температура и притисок, кој се дифузира и продира на површината на антирѓосувачкиот предмет и го адсорбира за да формира густ заштитен слој на филм со дебелина на една молекула. , со што се постигнува целта на анти-рѓосување.