хартија без сулфур

  • Хартија без сулфур

    Хартија без сулфур

    Хартијата без сулфур е специјална хартија за полнење што се користи во процесот на сребренување на ПХБ кај производителите на плочки за да се избегне хемиската реакција помеѓу среброто и сулфурот во воздухот.Неговата функција е да ја избегне хемиската реакција помеѓу среброто во производите за галванизација и сулфурот во воздухот, така што производите стануваат жолти, што резултира со негативни реакции.Кога производот е готов, користете хартија без сулфур за да го спакувате производот што е можно поскоро и носете ракавици без сулфур кога го допирате производот и не допирајте ја галванетата површина.